Home » Arbeid med tømmer » Bygging av tømmerhus og -hytter

Bygging av tømmerhus og -hytter

Fikseralt AS har bred erfaring med bygging av tømmerhus og -hytter. Tømmerbygg er en miljøvennlig og bærekraftig måte å bygge med.  Å sette opp en maskinlaftet tømmerkasse, lafte manuelt eller å sette opp et tilbygg er noe vi både kan og liker! Under er bildeserier av prosjekter vi har gjennomført.

Sette opp en hytte av maskinlaftede, runde 28 cm tykke tømmer:

Maskinlaftet tilleggsbygg:

Bygging av lagerbygg, håndlaft: