Råte i tømmebygg

Råte i tømmerbygg

Råte i tømmerbygg sett innenfra