Under reparasjon, skrue fjernes etter hedring

Under reparasjon, skrue fjernes etter hedring

Under reparasjon, skrue fjernes etter hedring