Lime sammen treverk

Tømmerreparasjon - lime sammenunderveis 1

Treverk limet sammen til en ny tømmer